ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID-19

Υπεύθυνοι διαχείρισης εμφάνισης κρούσματος covid-19

Κατάργηση τηλεομοιοτυπίας (FAX) στο Δημόσιο από 01/01/2021