ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για να επικοινωνήσετε με την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου, συμβουλευτείτε το ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ της Διεύθυνσης

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ρεθύμνου
Καλλιρόης Παρρέν Σιγανού 4,
Ρέθυμνο, Τ.Κ. 74100,
fax: 28310-52451,
email: