Εκδρομές

Δείτε εδώ όλες τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος και τις προκηρύξεις για εκδρομές και εκπαιδευτικές επισκέψεις των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου


Δείτε παρακάτω όλα τα χρήσιμα έγγραφα, υποδείγματα και οδηγίες για τις εκδρομές και τις μετακινήσεις:

Διευκρινήσεις αναφορικά με τις Αδελφοποιήσεις

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΝΕΟ

ΦΕΚ 681/6-3-2017

Υπόδειγμα 1 - Προκήρυξη Εκδρομής

Υπόδειγμα 2α - Πρακτικό Συλλόγου (Όλες οι Μετακινήσεις εκτός των αρ. 3 & 5)

Υπόδειγμα 2β - Πρακτικό Συλλόγου (Μετακινήσεις αρ.3 & 5)

Υπόδειγμα 3 - Υπεύθυνη Δήλωση & Κανονισμός Εκδρομής

Υπόδειγμα 4 - Βεβαίωση Διευθ. Σχολείου

Υπόδειγμα 5 - Έκθεση-Απολογισμός Εκδρομής

Υπόδειγμα 6 - Φύλλο Αξιολόγησης Τουρ. Γραφείου

Υπόδειγμα 7 - Διενέργεια Ελέγχου Οχήματος από Τροχαία

Υπόδειγμα 8 - Διενέργεια Ελέγχου Οχήματος από Λιμεναρχείο

Υπόδειγμα 9 - Διενέργεια Ελέγχου Οχήματος από Τροχαία Αερολιμένα

Υπόδειγμα 10 - Διδακτικές Επισκέψεις-Μετακινήσεις (Σχετ. 5181/Γ7/17-1-2012)

Υπόδειγμα 11 - Πρακτικό Επιτροπής Ανάθεσης Εκδρομής

Υπόδειγμα 12 - Σύμβαση με Τουριστικό Γραφείο

Υπόδειγμα 13 - Αίτηση Για Έγκριση Διδακτικής Επίσκεψης από τη Σχ.Σύμβουλο