Σάββατο, 2 Σεπτεμβρίου 2017

  • Πρόγραμμα Επιμορφώσεων των Εκπαιδευτικών Γενικών Λυκείων Κρήτης στις Δημιουργικές Εργασίες(Σχετικά: 137552/Δ2/17-08-2017/ ΥΠΠΕΘ, 140102/Δ2/24-08-2017/ΥΠΠΕΘ, 120/31-08-2017/ΠΕΚ Ηρακλείου)

    Το ΠΕΚ Ηρακλείου οργάνωσε την Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών των Γενικών Λυκείων της Κρήτης στις Δημιουργικές Εργασίες, διάρκειας πέντε (5) ωρών για κάθε επιμορφούμενο, στην περίοδο 4 - 15 Σεπτεμβρίου 2017.
    Το Πρόγραμμα των Επιμορφώσεων σε Ρέθυμνο, ανά ειδικότητα και ημέρα βρίσκεται στα συνημμένα αρχεία και είναι αναρτημένο στον ιστότοπο του ΠΕΚ Ηρακλείου και της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Π.Ε. Ρεθύμνης.