Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2018

Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2018

Ενόψει των επικείμενων τοποθετήσεων  σε  λειτουργικά κενά  για το διδακτικό έτος  2018-2019,  παρακαλούνται  να υποβάλλουν σχετική  δήλωση προτίμησης  μέχρι τη  Δευτέρα  03-09-2018  και ώρα 12.00 μ.μ. οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι:
  1.  Είναι λειτουργικά υπεράριθμοι και επιθυμούν να συμπληρώσουν το ωράριό τους σε άλλα σχολεία.
  2. Είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ.
  3. Επιθυμούν απόσπαση σε άλλο σχολείο  ή είναι αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ Ρεθύμνου.
Επισυνάπτεται ο ΠΙΝΑΚΑΣ με τα λειτουργικά κενά και πλεονάσματα ανά σχολείο  καθώς και έντυπα δηλώσεων προτίμησης.
Οι δηλώσεις μπορούν να αποσταλούν και ηλεκτρονικά στο mail@dide.reth.sch.gr είτε  μέσω fax : 28310-52451.