Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης – Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου και του Δήμου Ρεθύμνου.